SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุริยะ    
นามสกุล
อุปลาบัติ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  พิการทางหู ทีมชาย ยืน
 
     
Sponcer